اخبار برگزیده

با استغفار صاحب فرزند صالح شوید


ثمراه ای از استغفارمرد عقیمی که بااستغفارصاحب اولاد شد

هرکه استغفار را هميشه بر خود لازم گيرد خداوند از هر مصيبت گشايشي، و از هر تنگنا راه خلاصي براي او قرار مي دهد، و از جايي که گمان نمي برد به او روري مي دهد.
داستان جالبي از بعضي از معاصران نقل شده که فرد عقيمي که صاحب فرزند نمي شد و تمام اطباء و پزشکان از علاج او عاجز شده بودند و هيچ دارويي براي او مفيد واقع نمي شد،از يکي از علماء چاره شرعی پرسيد، عالم به او راهنمايي و توصيه کرد که: صبح و عصر زياد استغفار کند، چون الله تعالي در مورد استغفار کنندگان فرموده است:
« يمددکم باموال و بنين »
« شما را با اموال و پسران امداد مي کند ».
آن مرد به توصيه ي عالم رباني جامه ي عمل پوشاند و صبح و عصر زياد استغفار مي کرد و هيچگاه آن را ترک نمي کرد در نتيجه خداوند به اولاد صالح عنايت فرمود.

منبع این نوشته : منبع

آخرین جستجو شده ها